Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu  są osoby w wieku aktywności zawodowej  18 lat lub więcej , które z własnej inicjatywy są zainteresowane wsparciem – nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji – szkoleniami z języka obcego (w związku z luką kompetencyjną w zakresie języków obcych).  Uczące się, pracuję lub zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • Brzeski,
 • Głubczycki,
 • Kędzierzyńsko-Kozielski,
 • Kluczborski,
 • Krapkowicki,
 • Namysłowski,
 • Nyski,
 • Oleski,
 • Prudnicki,
 • Strzelecki,
 • Opolski (tylko gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie),

Grupą docelową projektu stanowią osoby należące do jednej/i/lub więcej z poniższych grup. Każda zgłaszająca się osoba musi spełniać przynajmniej jedno kryterium.

 1. Osoby, po 50 roku życia,
 2. Osoby w wieku 18-49 lat z wykształceniem co najwyżej Ponadgimnazjalnym ISCED 3 – Poziom szkoły średniej (liceum, technikum, szkoła zawodowa),Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą miały osoby zamieszkujące tereny wiejskie wymienione poniżej:
 • Brzeski ( Skarbimierz, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka),
 • Głubczycki ( Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz),
 • Kędzierzyńsko-Kozielski ( Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerkiew, Reńska Wieś),
 • Kluczborski ( Byczyna, Lasowice Wielkie, Wołczyn),
 • Krapkowicki ( Gogolin, Strzeleczki, Walce),
 • Namysłowski ( Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków),
 • Nyski ( Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce),
 • Opolskie ( Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa),
 • Oleski ( Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice),
 • Prudnicki ( Biała, Głogówek, Lubrza),
 • Strzelecki ( Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd).

W ramach projektu projektodawca zobligowany jest zapewnić udział minimum:

 • 82 osób po 50 roku życia,
 • 245 osób z wykształceniem co najwyżej Ponadgimnazjalnym ISCED 3,
 • 286 osób z terenów wiejskich.


Rekrutacja - ioffice.com.pl