Program szkolenia

W ramach projektu „Szkolenia Językowe -Twoją szansą na rynku pracy” realizowane będą bezpłatne kursy języka angielskiego, finansowane w 100%.

Szkolenie obejmuje 120 godz. ok. 9 miesięcy bezpłatnych zajęć z języka angielskiego. Organizujemy grupy 12 osobowe na różnych poziomach zaawansowania (głównie poziom A0, A1, A2) .

Program kursu będzie realizowany w oparciu o podejście komunikacyjne, główny nacisk będzie położony na efektywną komunikację w języku obcym i radzenie sobie z komunikacją w języku obcym w sytuacjach w pracy. Kurs językowy rozwijać będzie podstawowe umiejętności językowe: pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie. Zajęcia zostaną podzielone w taki sposób aby proporcjonalnie rozplanować poszczególne elementy, takie jak: powtarzanie przerobionego materiału, wprowadzanie nowych zagadnień gramatycznych lub leksykalnych, praca w grupach, konwersacje, sprawdzanie materiału w postaci testów okresowych.

 

Każdy z uczestników kursu  otrzyma w ramach projektu:

  • bezpłatny kurs języka angielskiego 120 godzin szkoleniowych,
  • bezpłatne materiały szkoleniowe,
  • bezpłatny egzamin zewnętrzny TOEIC*
  • bezpłatny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na określonym poziomie

*Szkolenie zakończy się obowiązkowym zewnętrznym egzaminem diagnostycznym TOEIC  (jest to egzamin punktowy określający poziom wiedzy zdającego). Szczegóły o egzaminie http://www.etsglobal.org/Pl/Pol

 

Rekrutacja - ioffice.com.pl