O projekcie

Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego

w ramach projektu

 „Szkolenia Językowe – Twoją szansą na rynku pracy

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – grudzień 2018 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego . Realizacja Projektu odbywa się pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Celem projektu  jest podniesienie poziomu konkurencyjności na rynku pracy poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego wśród 408 osób dorosłych z województwa opolskiego w wieku 18 lat lub więcej.


Rekrutacja - ioffice.com.pl